Rajmond Wiik


Tlf. 941 93 522

E-post FFO og akademi: ffo-vestby@hsvfotball.no, 
Barnefotballen:  rajmond.wiik@hsvfotball.no
Sportslig ansvarlig FFO og akademi ved Vestby
Barnekoordinator fra 7 til 12 år.