Parkering på Vestby Arena

Publisert: 28.01.2019 Saken oppdatert: 11.06.2019

Melding fra idrettsrådet om parkering på Vestby Arena :
Parkering på Vestby Arena
Parkering utenfor anvist område rundt våre idrettsarenaer er blitt en utfordring. Som alle vet er rundkjøringer og inngangspartier ikke egnet eller ment som parkeringsplass, først og fremst av sikkerhetsmessige hensyn. 

Det har nylig vært et tilfelle av at utrykningskjøretøy ikke kom frem ved en av våre arenaer. I dette tilfelle en ambulanse, og det gikk bra med vedkommende som trengte hjelp. Under snøen ligger kummer for vanntilførsel ved brann, og de må aldri blokkeres.

Parkering SKAL skje på anviste parkeringsplasser ved alle arenaer i Vestby kommune. 
Alternativet er at det må iverksettes tiltak som bommer, borttauing, parkeringsselskaper som drifter parkering eller liknende. Det ønsker vi ikke!
Alle vet hvor man kan og skal parkere og hvorfor, så dette er en påminnelse og en oppfordring til å ivareta sikkerhet og et hyggelig miljø rundt våre flotte anlegg. Av- og pålessing av varer og utstyr er ok, men bilen må flyttes når det er gjort. Barn kan fint gå fra parkeringsplassen. 

Hilsen styret i Vestby Idrettsråd