Oppdatering fra administrasjon før jul

Publisert: 21.12.2017

Da er det juletider og fotballen tar en liten ferie.

I den anledningen så vil administrasjonen gi dere en oppdatering før jul.

Oppdatering fra administrasjon før jul
Klubben har gått igjennom noen forandringer dette året. Det har kommet inn ny daglig leder som begynte i juni, sportssjef som begynte i september, barnekoordinator som begynte i september, samt FFO ansvarlig og sportslig ansvarlig FFO som har begynt i august. Vi har også vaktmester som jobber med utstyr og vedlikehold av bane. Felles for alle i administrasjonen er at vi jobber for at alle i HSV Fotball skal få et godt fotballtilbud og dette står i sterkt fokus hos oss.

Vi startet opp FFO og har utvidet akademiet. Det er ukentlige over 100 barn som er med oss på FFO, fordelt på Vestby og Soon. Vi har hatt våre utfordringer, men ser ut til å klare oss gjennom den vanskeligste tiden værmessig. Vi har fått tak i flinke folk som står på for at FFO og Akademiet skal gå rundt. Vi har Mona som har god kontroll på det administrative og Rajmond og Fredrik som styrer det sportslige på en proff måte. Vi har engasjerte og flinke instruktører som jobber sammen med dem.

Vi håper å kunne engasjere flere instruktører og da spesielt jenter på nyåret.

Tilbakemeldingene i fra trenere i klubben er at de barna som går på FFO og Akademi har en synlig sportslig framgang. Vi håper at flere barn vi benytte seg av dette tilbudet på nyåret.

FFO starter opp igjen samtidig med skolen den 3. januar.

Akademiet starter igjen først på februar, påmeldingslink: https://www.superinvite.no/#/invitation/aba18772fc70c8cbf79a79f413ef102b

 

På aldersbestemte lag så har vi fått på plass trenere i alle årskull. Dette er en stor jobb når vi er så store som vi er. Vi er nærmere 70 lag som skal ha tid og ressurser for at barna skal få det beste tilbudet de kan få. Vi er derfor helt avhengig av frivillige som stiller opp. Engasjementet vi har sett siden vi kom hit er enestående og vi ønsker å tilrettelegge for at frivilligheten skal gjøre en fantastisk jobb for klubben i framtiden. I klubb emblemet så står det HSV Fotball-For hele Vestby. Dette gjelder alle som ønsker å være en del av klubben. Sammen er vi HSV Fotball!

I leddet for å styrke frivilligheten på sport så har vi fått inn barnekoordinatorer som skal veilede og hjelpe trenere med å ha gode treninger i barneavdelingen. Rajmond er på guttesiden 6-12 år mens Nilam er nå på plass for jentesiden 6-11 år. Disse to kan dere bestille hvis dere trenger veiledning på feltet. Ta kontakt med sportssjef for bestilling.

På ungdomssiden så har jentene fått en veldig engasjert og kompetent ungdoms- og seniorkoordinator i Kurt som skal veilede både spillere og trener på jentesiden. Å få Nilam og Kurt med på laget på jentesiden gjør at jentesiden står sterkt. Målet med denne satsningen er å danne Dame 11er lag i 2019.

Vi har også hatt trenerkurs for å styrke kompetansen. 14 er i gang med Grasrottreneren (UEFA C-lisens), dette er i tråd med klubbens strategi med å utvikle og rekruttere lokaletrenere.

Flere tiltak for å styrke frivilligheten og det sportslige, informasjon kommer på nyåret. 

Utenfor fotballbanen så har vi har gjennomført felles dugnad med sokkesalg. Det ble noen utfordrende uker, men det ser ut til å bli en positiv dugnad for klubben.  

Det jobbes også for å skaffe flere sponsorer, som dere ser kommer det opp noen skilt på arenaene og vi jobber med å fornye eksisterende avtaler. Men vi trenger flere så bare meld ifra til klubben.

Over jul kommer påmelding for lagene og ny baneplan skal settes for vinter og vår.

Mail er sendt ut til lagledere og trenere.

 

Med denne oppdateringen så vil administrasjonen ønske alle en god jul og godt nytt år.

 

Med hilsen Mona, Audun, Ole Kristian, Gunnar, Fredrik og Rajmond