HSV Fotball er en sammenslåing av Hølen IK, Soon IF, Vestby IL (fotball). Klubben ble stiftet i 2009, og defineres som en felles klubb for hele kommunen.

Vi har tre kunstgressbaner og 2 gressbaner i kommunen som vi disponerer.

 

HSV Fotball er en stor fotball klubb med over 750 aktive fotballspillere, 250 fantastiske ledere fordelt på nærmere 75 lag.

Visjonen er at HSV Fotball skal ha et bredt tilbud til sine medlemmer og derigjennom gi mulighet til å utvikle seg både sportslig og sosialt. Dette tilbudet skal bygges på HSV Fotballs verdier – glede, trygghet, felleskap og handlekraft.

Videre skal HSV Fotball ha et aktivitetstilbud til alle som ønsker å spille fotball uavhengig av forutsetninger og ambisjonsnivå – med andre ord være en livslang interesse for barn, ungdom, voksne og pensjonister. HSV Fotball sitt mål skal være gi et godt oppvekstmiljø for barn og unge. HSV Fotball skal gi et tilbud uansett ferdigheter, og være en arena for sosial forankring.

Bli medlem

Meld deg inn i HSV-fotball som medlem i dag!
Trykk på knappen under for å finne all info om dette!

Bli medlem

Bli sponsor

Ønsker du å bli sponsor, ta kontakt i dag!

Fairplay


Fair Play er mer enn gule og røde kort. Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen!

Gjennom avtalen mellom Norges Fotballforbund (NFF) og Norsk Tipping AS, er Norsk Tipping generalsponsor for området Fair Play. NFF og Norsk Tipping vil jobbe aktivt sammen for å styrke arbeidet med Fair Play i hele norsk fotball.

NFFs hovedmål er å skape en bedre fotballaktivitet ute i våre mer enn 27.000 lag. Barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) er våre prioriterte målgrupper, men alle i fotballfamilien skal trives og ha det gøy med fotballen.

Alle som har lyst til å spille fotball er velkommen og skal få et fotballtilbud i klubben sin. Ingen stenges ute, uansett sosial eller kulturell bakgrunn, kjønn, nivå, alder, funksjonshemming, seksuell orientering eller av andre grunner.

Spillere, trenere, ledere, dommere, foresatte/foreldre, besteforeldre, publikum, media og andre aktører i fotballen har alle et ansvar for å forsterke det gode fotballmiljøet. Alle har også et ansvar for å endre og/eller påvirke holdninger der en opplever episoder preget av manglende respekt og toleranse.

Rent idrettslag

Rent Idrettslag er et konsept forbeholdt organisasjonsledd som er en del av Norges idrettsforbund. For idrettslaget er det en enkel måte å sette fokus på verdiarbeid og antidoping.


Hvorfor fokusere på antidoping og verdiarbeid?

Idrettslagene spiller en viktig rolle i verdi- og antidopingarbeidet. Her skapes utøverens verdier og holdninger for år fremover.

Doping er en utfordring i ungdoms- og treningsmiljøer i Norge, og ikke bare i internasjonal toppidrett.

Idrettslaget skal være en tydelig verdiformidler for en Ren idrett, og skape et trygt oppvekstmiljø for unge.Les mer om rent idrettslag her

Baner
Risil

Informasjon og veibeskrivelse finner du her

Vestby arena

Informasjon og veibeskrivelse finner du her

Soon arena

Informasjon og veibeskrivelse finner du her

Labo stadion

Informasjon og veibeskrivelse finner du her

Nøkkel til garderober hentes på Soon arena

Brandstad

Informasjon og veibeskrivelse finner du her

Jente satsing

Jente lag viser frem pokal
HSV Fotball har i sine grunnlagsdokumenter lagt vekt på at jentefotballen skal få en sentral plass i klubben. 
Dette arbeidet er påbegynt og intensjonen er å stadig forbedre jentesiden og få størst mulig jentekull.

Dette er klart for sesongen 2018:

Nilam Aslam er ansatt som jentekoordinator på timesbasis for jenter 6 -12 år.
Kurt Lien er ansatt som jentekoordinator på timesbasis for 13 år og opp til damer.
Sportsjef Ole Kristian Skogum jobber både med gutte og jentesiden.
Styret og daglig leder har også jente og dame fotball på agendaen og midler fordeles likeverdig på gutte og jentesiden.
Det er for 2018 trenerteam på plass for alle jentelagene og disse blir fulgt opp av sportsjef og jnete koordinatorer.

Målet er å ha årganger på alle alderstrinn og få til et 11'er damelag for sesongen 2019.