HSV Fotball er en sammenslåing av Hølen IK, Soon IF, Vestby IL (fotball). Klubben ble stiftet i 2009, og defineres som en felles klubb for hele kommunen.

Vi har tre kunstgressbaner og 2 gressbaner i kommunen som vi disponerer.

 

HSV Fotball er en stor fotball klubb med over 750 aktive fotballspillere, 250 fantastiske ledere fordelt på nærmere 75 lag.

Visjonen er at HSV Fotball skal ha et bredt tilbud til sine medlemmer og derigjennom gi mulighet til å utvikle seg både sportslig og sosialt. Dette tilbudet skal bygges på HSV Fotballs verdier – glede, trygghet, felleskap og handlekraft.

Videre skal HSV Fotball ha et aktivitetstilbud til alle som ønsker å spille fotball uavhengig av forutsetninger og ambisjonsnivå – med andre ord være en livslang interesse for barn, ungdom, voksne og pensjonister. HSV Fotball sitt mål skal være gi et godt oppvekstmiljø for barn og unge. HSV Fotball skal gi et tilbud uansett ferdigheter, og være en arena for sosial forankring.

Bli medlem

Meld deg inn i HSV-fotball som medlem i dag!
Trykk på knappen under for å finne all info om dette!

Bli medlem

Bli sponsor

Ønsker du å bli sponsor, ta kontakt i dag!

Fairplay


Fair Play er mer enn gule og røde kort. Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen!

Gjennom avtalen mellom Norges Fotballforbund (NFF) og Norsk Tipping AS, er Norsk Tipping generalsponsor for området Fair Play. NFF og Norsk Tipping vil jobbe aktivt sammen for å styrke arbeidet med Fair Play i hele norsk fotball.

NFFs hovedmål er å skape en bedre fotballaktivitet ute i våre mer enn 27.000 lag. Barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) er våre prioriterte målgrupper, men alle i fotballfamilien skal trives og ha det gøy med fotballen.

Alle som har lyst til å spille fotball er velkommen og skal få et fotballtilbud i klubben sin. Ingen stenges ute, uansett sosial eller kulturell bakgrunn, kjønn, nivå, alder, funksjonshemming, seksuell orientering eller av andre grunner.

Spillere, trenere, ledere, dommere, foresatte/foreldre, besteforeldre, publikum, media og andre aktører i fotballen har alle et ansvar for å forsterke det gode fotballmiljøet. Alle har også et ansvar for å endre og/eller påvirke holdninger der en opplever episoder preget av manglende respekt og toleranse.

Rent idrettslag

Rent Idrettslag er et konsept forbeholdt organisasjonsledd som er en del av Norges idrettsforbund. For idrettslaget er det en enkel måte å sette fokus på verdiarbeid og antidoping.


Hvorfor fokusere på antidoping og verdiarbeid?

Idrettslagene spiller en viktig rolle i verdi- og antidopingarbeidet. Her skapes utøverens verdier og holdninger for år fremover.

Doping er en utfordring i ungdoms- og treningsmiljøer i Norge, og ikke bare i internasjonal toppidrett.

Idrettslaget skal være en tydelig verdiformidler for en Ren idrett, og skape et trygt oppvekstmiljø for unge.Les mer om rent idrettslag her

Baner


Treningtider i Vestby finner du HER

Treningstider i Son finner du HER

Kamptider i Vestby/Son finner du HERRisil

Informasjon og veibeskrivelse finner du her

Vestby arena

Informasjon og veibeskrivelse finner du her

Soon arena

Informasjon og veibeskrivelse finner du her

Labo stadion

Informasjon og veibeskrivelse finner du her

Nøkkel til garderober hentes på Soon arena

Brandstad

Informasjon og veibeskrivelse finner du her

Jente satsning

HSV Fotball, Soon IF og Vestby IL (fotball) har besluttet at de tre klubbene fra og med den 1.1.2014 skal slås sammen til én klubb: HSV Fotball. Det vises til avholdte ekstraordinære årsmøter i HSV Fotball og Soon IF, samt avholdt årsmøte i Vestby IL. Frem til årsmøte i HSV Fotball i februar, vil styrene i de ”gamle klubbene” fungere som et overgangsstyre.

Jente lag viser frem pokal

HSV Fotball har i sine grunnlagsdokumenter lagt vekt på at jentefotballen skal få en sentral plass i klubben. Styrene i HSV Fotball, Soon IF og Vestby IL (fotball) har derfor på møte 7. januar i år vedtatt å be Pål Enghaug, med hjelp av daglig leder i HSV Fotball Morten Enersen, å sikre at alle klubbens jentespillere tilbys et robust alternativ kommende sesong. Dette arbeidet vil pågå intensivt i januar og februar, slik at Østfold Fotballkrets frister for påmelding av lag overholdes. Dette vil medføre at Enghaug og Enersen vil kalle inn til møter med lagledere og trenere for å diskutere samarbeid, prosesser og fremdriftsplaner på tvers av årganger.


Styret har bedt om at de eldste årgangene av jenter fra J95–J99 prioriteres først. Begrunnelsen for dette er at det er i disse årsklassene klubben står i fare for å miste muligheten til å stille lag kommende sesong, dersom vi ikke finner løsninger. Når forslag til tilbud for disse lagene er på plass, vil koordinering og samtaler med de andre lagene fortsette.

Styret i HSV Fotball oppfordrer derfor alle som blir kontaktet av Enghaug og Enersen om å bistå slik at vi kan sikre alle jentene i Vestby kommune et godt tilbud i fotballen på kort og lang sikt.

Daglig leder
Gunnar Flaten

gunnar.flaten@hsvfotball.no
46851500

Ansvarlig banefordeling
Uno Westby

uno.westby@sparebank1.no
48131180

Styreleder

Jonny Linus Halvorsen

styreleder@hsvfotball.no
99525000

Nestleder
Bjørn Richard Hansen

bjorn.hansen@ahlsell.no
97719667
Styremedlem

Morten Westby

Styremedlem
Christin Westby

christin.westby@vestby.kommune.no
97720975

Styremedlem
Tone Stensen

tone-johanne@live.no
40291139

Varamedlem
Bård Vegard Solhjell

tepebv@yahoo.no
98187436

Varamedlem
Anne Berit Skauerud

anne.skauerud@outlook.com
48012705

Varamedlem
Åge Grønneberg

Aage@vesas.no
95842700