Keepertreninger Vestby arena

Publisert: 12.06.2017

Følgende tider gjelder for keepertreningene:

Årskullene 2005 - 2004 Tirsdager kl 1700 - 1800

Årskullene 2003 -2002 Tirsdager kl 1800 - 1915

Årskullene 2001 - 2000 Fredager kl 1700 - 1815

Forfall skal meldes med sms til Espen på mobilnr 920 48 287