Jente satsing


Publisert: 28.02.2018
HSV Fotball har i sine grunnlagsdokumenter lagt vekt på at jentefotballen skal få en sentral plass i klubben. 
Dette arbeidet er påbegynt og intensjonen er å stadig forbedre jentesiden og få størst mulig jentekull.
Jente satsing

Dette er klart for sesongen 2018:

Nilam Aslam er ansatt som jentekoordinator på timesbasis for jenter 6 -12 år.
Kurt Lien er ansatt som jentekoordinator på timesbasis for 13 år og opp til damer.
Sportsjef Ole Kristian Skogum jobber både med gutte og jentesiden.
Styret og daglig leder har også jente og dame fotball på agendaen og midler fordeles likeverdig på gutte og jentesiden.
Det er for 2018 trenerteam på plass for alle jentelagene og disse blir fulgt opp av sportsjef og jnete koordinatorer.

Målet er å ha årganger på alle alderstrinn og få til et 11'er damelag for sesongen 2019