J02/J03

J02/J03


Trenings tider:

Nøkelpersoner:

Lagtrener: Colin Barry Charnock

Lagleder: Hilde Kjølberg

Hjelpetrenere: