Innkalling til årsmøte i HSV Fotball - mandag 26.2.18, kl. 18.00.

Publisert: 22.02.2018 Saken oppdatert: 23.02.2018

Til medlemmene i HSV Fotball

Vestby, 16.01.18

 

Innkalling til årsmøte i HSV Fotball

 

Styret innkaller herved til årsmøte i HSV Fotball.

Årsmøtet avholdes mandag 26.2.18, kl. 18.00 på klubbhuset Son Arena, Sonsveien 49.

 Innkalling til årsmøte i HSV Fotball - mandag 26.2.18, kl. 18.00.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 4. februar til styremedlem Christin Westby, e-postadresse: christin.westby@vestby.kommune.no eller til post@hsvfotball.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside og på HSV fotball sin side på facebook.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Innkallingen finner du HER


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret HSV Fotball