Innkalling til Årsmøte 2020 i HSV Fotball.

Publisert: 03.01.2020

Det innkalles til årsmøte for HSV Fotball tirsdag 17. mars 2020, kl. 19.00 på klubbhuset Soon Arena
Innkalling til Årsmøte 2020 i HSV Fotball.

       

Innkalling til Årsmøte i HSV Fotball.

 

Det innkalles til årsmøte for HSV Fotball tirsdag 17. mars 2020, kl. 19.00 på klubbhuset Soon Arena.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 24. februar 2020. Saker sendes til christin.westby@vestby.kommune.no.

 Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside (www.hsvfotball.no)

Det er kun medlemmer som er stemmeberettiget på årsmøtet. For å være stemmeberettiget må man være fylt 15 år, vært medlem av HSV Fotball i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. Basis-Lovnorm for idrettslag, § 5 Stemmerett og valgbarhet.

Velkommen til årsmøte. 

Med vennlig hilsen 

Styret HSV Fotball

 

Agenda:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Godkjenning av stemmeberettigede
 3. Valg av ordstyrer
 4. Valg av referent
 5. Valg av tellekorps og to til å underskrive protokoll
 6. Regnskap 2019
 7. Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgift for 2020
 8. Innkomne forslag
 9. Budsjett 2020
 10. Vedtekter for HSV fotball
 11. Organisasjonsplan HSV Fotball
 12. Valg