Informasjon om Salvadugnaden

Publisert: 15.10.2018

Informasjon om  Salvadugnaden

Til alle klubbens medlemmer

HSV har fått både positive og negative tilbakemeldinger på årets dugnad. Styret ønsker i den forbindelse å gi litt mer informasjon.       

 

HSV er som de fleste norske breddeklubber helt avhengig en felles dugnad i året. Dugnaden er et viktig bidrag til å nå vår visjon om å skape fotballopplevelser for alle preget av trygghet, glede, mestring og trivsel. Dugnad er, som alle de frivillige, limet i en fotballklubb. Det er et bidrag til fellesskapet - noe klubben vår, det enkelte lag og den enkelte spiller er helt avhengig av.          

 

Årsaken til at det ble SALVA i år, er restlageret av produkter fra i fjor, som ikke ble solgt pga manglende innsats fra enkelte lag. Fjorårets salg ga kun inntekter til lagene og ingenting til klubben. Vi har en oppfatning om at det å være medlem av en idrettsklubb innebærer et solidarisk ansvar. Vi ønsker i utgangspunktet ikke å øke kontingenten. Dugnad er derfor et viktig bidrag til å holde kostnadene nede slik at alle kan delta, uansett personlig økonomi. Det er også viktig å nevne at Styret inviterte alle trenere og lagledere samt Salva til et møte i forkant av årets dugnad. Her hadde man en anledning til å stille spørsmål samt komme med synspunkter. Vi oppfattet det slik at flertallet ikke hadde noe imot ett år til med SALVA.

 

Når det gjelder valg av produkt vil dette alltid være gjenstand for ulike synspunkter og personlig oppfatning. Vi har diskutert dette ved flere anledninger i styret, og det er vanskelig å finne et produkt alle kan enes om. Denne gangen falt valget på esken med håndklær.

 

Konsekvensen av at enkelte lag boikotter en felles dugnad er:

  1. Støy og konflikter i klubben
  2. Andre må selge mer
  3. Klubben sitter nok en gang igjen med usolgte produkter og tap av inntekter

 

Klubben/styret vil på nyåret gjennomføre en grundig gjennomgang av dugnaden. Lagledere og trenere vil bli involvert. Det gir alle klubbens medlemmer anledning til å komme med innspill samt påvirke hvordan klubben skal organisere dugnader i årene framover. Men årets dugnad må gjennomføres som planlagt.

 

Vi håper alle har forståelse for dette. Samtidig oppfordrer vi alle lagledere og trenere til å notere ned tilbakemeldinger på årets dugnad. Disse kan sendes på mail til daglig leder claus.kristian.evensen@hsvfotball.no eller gis muntlig på neste trener/lagleder møte.

 

Mvh

 

Styret