G03 Vestby

G03


Trenings tider:

Mandag: 1830-2000 V.A.

Onsdag: 1830-2000 V.A.

Fredag: 1700-1830 RISIL

Nøkelpersoner:

Lagtrener: Ole Kristian Skogum

Lagleder: Rune Folkvord

Hjelpetrenere: Arvid Svendsen